ANBI.

De Hervormde Gemeente Tricht (RSIN: 824141301) en de diaconie van de Hervormde Gemeente Tricht (RSIN: 803236931) zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor zowel ANBI’s als donateurs van ANBI’s bestaan gunstige fiscale regelingen. Een wettelijke voorwaarde voor het behouden van de ANBI-status is dat bepaalde informatie door de ANBI via internet wordt gepubliceerd. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een ANBI.

De vereiste informatie van zowel de Hervormde Gemeente Tricht als de diaconie kunt u via de volgende links inzien:

ANBI en belastingen

Schenkingen die door particulieren of ondernemers worden gedaan, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Een belangrijke voorwaarde is dat het goede doel waaraan wordt geschonken is aangemerkt als ANBI. Wordt geschonken of nagelaten aan een ANBI dan hoeft geen schenk- of erfbelasting betaalt te worden over de schenking of erfrechtelijke verkrijging.

Voor ANBI’s geldt namelijk een algehele vrijstelling. Op deze wijze komt een schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Protestantse emeente Tricht G
Word ook lid van onze gemeenschap!

Aanstaande activiteiten.