Godsdienstlessen
Op ’t Hof.

Wij wonen in een multiculturele samenleving waarin godsdiensten en andere levensbeschouwingen een grote invloed hebben op onze cultuur.

Omdat we steeds meer in contact komen met mensen uit andere culturen, is het belangrijk om kennis te hebben van verschillende godsdiensten en andere levensopvattingen.

Godsdienstlessen.

Basisschool Op ‘t Hof

Kinderen in Tricht krijgen op de openbare basisschool Op ‘t Hof de kans om les te krijgen in levensbeschouwelijke vorming. In een reeks van lessen verspreid over drie jaar maakt een kind vanaf groep 6 uitgebreid kennis met allerlei levensbeschouwingen. De kinderen kijken met elkaar naar PowerPoint presentaties en krijgen een hand-out of kleurplaat of doen een andere activiteit zodat ze door de verschillende les- en verwerkingsvormen geboeid blijven.


In het eerste jaar krijgen de kinderen lessen van 30 minuten om de week. Wij beginnen met zes lessen over wat ik beschouw als de basiswaarden van alle godsdiensten: begrip, respect, geduld en acceptatie. Daarna geef ik lessen over de oergodsdiensten (dwz. Oud Egyptisch, Maya), gevolgd door een reeks lessen over scheppingsverhalen van verschillende godsdiensten. De reeks eindigt in groep 6 met lessen over overeenkomsten die te vinden zijn tussen de godsdiensten.


Vanaf het tweede jaar zijn de lessen wekelijks en duren ze 45 minuten. In groep 7 maken de kinderen kennis met de vijf grootste wereldgodsdiensten. Zes weken per godsdienst zijn besteed aan het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom, het christendom en de islam. (Eventuele toetsing wordt door de groepsleerkracht bepaald en uitgevoerd.)


In het derde en laatste jaar hebben de kinderen van groep 8 de kans om meer te leren over de feestdagen, de heilige boeken en de invloed van de verschillende godsdiensten op de cultuur. Ook kleinere godsdiensten (o.a. shintoïsme, sikhisme), humanisme, atheïsme en fundamentalisme, en de gevaren van sekten worden besproken.


Door deze lessen hoop ik de kinderen basiskennis te geven van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. Kennis en begrip kunnen misverstanden voorkomen in de toekomst en de deur openhouden voor vriendschappen met mensen van andere geloofsovertuigingen en culturen.


David

Protestantse emeente Tricht G
Word ook lid van onze gemeenschap!

Aanstaande activiteiten.

#groenekerk
Interactieve lezing

Woensdag 26 oktober

#diaconale actie
Boekenmarkt

Zaterdag 29 oktober

#verdieping
Preekvoorbereiding

Woensdag 2 november en verder elke eerste woensdag van de maand