Diaconie.

Een belangrijke taak van de gemeente is de zorg voor mensen die, op wat voor manier ook, in de knel zijn komen te zitten.

Het is met name de Diaconie (diaconie betekent “dienst”) die deze zorg zo goed mogelijk regelt en de gemeenteleden hier zoveel mogelijk bij betrekt.

Vroeger was de taak van de Diaconie vooral de zorg voor de armen in eigen woonplaats, maar tegenwoordig is die taak veel breder en overstijgt deze de grenzen van eigen woongemeenschap en land.

Taak van de gemeente.

Het diaconaat

Niet alleen wie financieel in de problemen is geraakt, maar ook zij die door ziekte, verslaving, werkloosheid, discriminatie, hongersnood, (oorlogs-) conflicten en rampen hulp nodig hebben, moeten een beroep op de Diaconie kunnen doen.


Het diaconaat is dus een taak van de hele gemeente en zeker in een tijd van een terugtredende en bezuinigende overheid, die de zorgende taken meer bij de burgers wil leggen, is het van belang dat ieder gemeentelid zich verantwoordelijk weet voor zijn naaste in nood en bij het signaleren van problemen deze ook, in alle discretie, doorgeeft. Ieder gemeentelid kan ook van zijn verantwoordelijkheid blijk geven in de wekelijkse kerkdiensten, waar gecollecteerd wordt voor mensen ver weg en dichtbij. De Diaconie steunt met name een aantal instellingen in onze regio, zoals:

 • Betuwe Wereldwijd in Culemborg, een werkplaats waar o.a. mensen met een sociale handicap gereedschap opknappen voor projecten in de derde wereld. Zie www.betuwewereldwijd.nl

 • De voedselbank in onze regio. Behalve financieel kan ook bijgedragen worden in de vorm van het doneren van houdbare etenswaren. Daartoe staat achterin de kerk naast de ingang een krat.

 • Ieder jaar kiezen we een doel, waarvoor we dat jaar 5 maal de collecte bestemmen. Ook u kunt daarvoor suggesties doen. In het najaar houdt de Diaconie een boekenmarkt in het kerkgebouw. Ook hierbij zijn veel gemeenteleden betrokken.

  In samenwerking met Welzijn West Betuwe wordt in Tricht elke derde maandag van de maand een Open Eettafel gehouden in kerkelijk centrum De Belder. Iedereen ouder dan vijftig jaar is welkom. In de kerkdienst behoort ook tot de taken van de diakenen: het noemen van de zieken, voor meeleven en voorbeden, het (laten) bezorgen van de bloemen uit de kerk en, bij de viering van het avondmaal, het uitdelen van brood en wijn.

  Protestantse emeente Tricht G
  Word ook lid van onze gemeenschap!

  Aanstaande activiteiten.

  #groenekerk
  Interactieve lezing

  Woensdag 26 oktober

  #diaconale actie
  Boekenmarkt

  Zaterdag 29 oktober

  #verdieping
  Preekvoorbereiding

  Woensdag 2 november en verder elke eerste woensdag van de maand